Select Language

ملزومات کشتی
تیم با تجربه تدارکات کالای شرکت DFI، آماده تهیه و تحویل ملزومات کشتی و شناورهای ساحلی (بر اساس کد IMPA ) در کمترین زمان ممکن به کشتی یا شناور می باشد.
جهت تهیه کالای شناور خود، می توانید با کارگروه تدارکات ما در ارتباط باشید.