Select Language

خدمات

خدمات گروه دریافرین ایرانیان

محدوده فعالیت:

1. طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات،
2. مشاوره فنی در زمینه تعمیرات و خدمات تخصصی،
3. طراحی، ساخت و ساز و مهندسی معکوس،
4. اورهال،
5. نصب و راه اندازی،
6. کالیبراسیون تخصصی.
مهندسی معکوس، فرآیندی است که محصول موجود را با تعیین اطلاعات و مشخصات دقیق بررسی می‌کند تا نحوه ساخت و عملکرد آن را بیاموزد. فرآیند مهندسی معکوس با به دست آوردن اطلاعات ابعادی شیء از طریق اسکن سه بعدی شروع می شود. شیء ممکن است یک جزء مکانیکی، یا یک محصول مصرفی یا یک مصنوع قدیمی باشد.
در حالی که تعمیر بر روی جزء خراب یک سیستم تمرکز دارد، تعمیرات اساسی شامل بازسازی یک سیستم از طریق جداسازی قطعات و بازرسی برای شناسایی قطعات معیوب، آسیب دیده یا فرسوده است. قطعات و اجزای نامرغوب تعمیر یا تعویض می شوند. در نهایت تجهیزات قبل از بازگشت به سرویس دوباره مونتاژ و تست می شوند.
توانایی تمام تجهیزات اندازه گیری برای اندازه گیری دقیق و قابل اعتماد باید ثابت شود تا نتایج معنی داری بدست آید. برای این منظور، نتایج اندازه گیری باید با استانداردهای بالاتر مقایسه شود. تجهیزات و گیج هایی که برای اندازه گیری استفاده می شوند باید از دقت مشخصی برخوردار باشند تا نتایج به دست آمده معنی دار باشند. به منظور شناسایی خطاها و اصلاح خطاها، تجهیزات با مسترها یا استانداردها مقایسه می شوند. این عمل مقایسه به عنوان کالیبراسیون شناخته می شود
گروه دریافرین ایرانیان یکی از سهامداران شرکت صنایع معدنی دانا می باشد. از جمله فعالیت های این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سرمایه گذاری در اکتشاف فلزات چند فلزی، لیتیوم و مانند آن،
- بکارگیری و ساخت و بومی سازی ابزارها و تجهیزات جدید اکتشافی،
- بکارگیری فناوری های نوین در اکتشاف مواد معدنی و ورود به بازار خدمات اکتشاف تخصصی با محوریت آسیای مرکزی، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی،
- انتقال فناوری و ساخت و بومی سازی فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و ... .