Select Language

تجهیزات دوربین زیردریایی

تجهیزات دوربین زیردریایی گروه دریافرین ایرانیان

تجهیزات دوربین زیردریایی:

صنعت گروه دریافرین ایرانیان فراتر از باور است. محفظه فولاد ضد زنگ جامد 316 سخت ترین شرایط را تحمل خواهد کرد. این ویدئو آنالوگ با وضوح بالا را ارائه می دهد که می تواند در زمان واقعی تماشا یا برای مشاهده بعدی ضبط شود.
 
دوربین زیردریایی
 
دانلود کاتالوگ